Вас вітає Вільна профспілка працівників

Хмельницького національного університету!

Вільна профспілка працівників Хмельницького національного університету створена з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів

Мотивація профспілкового членства

Працівник – член профспілки має право:

 • на правову допомогу в розгляді індивідуального трудового спору з роботодавцем;
 • на безкоштовну юридичну допомогу, у тому числі й під час розгляду його питань у суді;
 • на профспілковий контроль за дотриманням трудових прав членів профспілки;
 • на додаткові гарантії членам профспілки, які входять до виборних колегіальних органів профспілкових організацій;
 • на його захист профспілкою у разі необґрунтованої пропозиції щодо звільнення з роботи, інших несправедливих дій;
 • на підготовку заяв, скарг і інших судових документів, необхідних для захисту й відновлення порушених прав членів профспілки;
 • на оперативний захист його інтересів із інших питань, у тому числі й щодо поліпшенню умов праці на конкретному робочому місці;
 • на захист під час розслідування нещасних випадків на виробництві й при професійних захворюваннях, а також з питань відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю на виробництві;
 • на матеріальну допомогу у випадках виникнення тяжких життєвих обставин;
 • на матеріальну допомогу на санаторно-курортне лікування, на оздоровлення для себе та членів сім’ї;
 • на звернення до будь-якого профспілкового органу з усіх питань, що хвилюють члена профспілки, та можливість вільно висловлювати й відстоювати на профспілкових зборах, конференціях свої думки з питань трудових і соціальних відносин.

! Працівник, який не є членом профспілки, позбавляє себе допомоги профспілки, прирікає себе завжди залишатися наодинці з роботодавцем. Профспілкова організація не несе відповідальності за порушення прав працівників, які не є членами профспілки.

Лише разом – ми сильні!